Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Số 1 xã Sín Chéng

Thôn Mào Sao Chải - Xã Sín Chéng - huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai
0973 490.855
thsincheng1-smc@laocai.edu.vn