GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học số 1 xã Sín Chéng  

 Địa chỉ:  Thông Mào Sao Chải - Xã Sín Chéng - huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai

Email:  lci-simacai-ptdtbtthso1xasincheng@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0946509665

 

1. Mô hình hoạt động: Trường học đa văn hóa, cộng đồng thân thiện vì trẻ em.

2. Quy mô trường lớp

Trường PTDTBT TH số 1 xã Sín Chéng được thành lập năm 2003, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2007, duy trì các năm 2013, 2018; Đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2016; Cùng với các đơn vị trường trong xã, Duy trì PCGD Tiểu học mức độ 3. Hàng năm đều đạt công sở văn hóa.

Trường thuộc xã đặc biệt khó khăn, số học sinh dân tộc 99% / tổng số học sinh toàn trường. Trường có 04 điểm trường bao gồm 01 điểm trường chính và 03 điểm trường lẻ. Cơ sở vật chất khang trang, có đủ phòng học, phòng chức năng theo quy định. Cảnh quan trường lớp được trang trí đẹp mắt, thân thiện.

3. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo trong đó hơn 80% có trình trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm dạy học vùng khó khăn, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

4. Mục tiêu đào tạo:

- Xây dựng nhà trường mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, Gìn giữ văn hóa chữ viết dân tộc Mông.

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục:

- Quan tâm giáo dục toàn diện với việc học thông qua trải nghiệm thực tế: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và giữ gìn bản sắc văn hóa.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống thông qua hướng dẫn trải nghiệm sáng tạo.

5. Phương thức hoạt động của trường:

* Hoạt động dạy và học:

- Thực hiện phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực cho người học. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình trường đa văn hóa; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.

* Hoạt động giáo dục toàn diện:

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm thu hút học sinh tăng tỷ lệ chuyên cần, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục như Hoạt động các Câu lạc bộ sở thích, các hoạt động ngoại khóa như trải nghiệm nghề nghiệp, ẩm thực, thi làm thiệp chúc mừng, thi đấu thể thao… nhằm thu hút sự chú ý của học sinh, góp phần giáo dục kỹ năng sống và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – giữ gìn bản sắc văn hóa như tập múa khèn ô tập thể, tập các bài múa khèn, múa sênh tiền…… cùng với nghệ nhân tại địa phương nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa đồng thời làm nổi bật hoạt động mô hình trường và phục vụ các ngày lễ lớn. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác giáo dục của nhà trường, từng bước vận động sự quan tâm chăm lo của cộng đồng đến công tác giáo dục của nhà trường.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi kể chuyện, thi viết chữ đẹp, thi sáng tạo... Động viên khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu do các cấp tổ chức nhằm tăng cường tự tin, mở mang kiến thức và khả năng sáng tạo cho học sinh.

Ban giám hiệu Trường PTDTBT TH Số 1 xã Sín Chéng